sdružení sociálních asistentů Ostrava
"sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi

Sdružení sociálních asistentů Ostrava

Občanské sdružení bylo založeno v roce 2003 skupinou studentů a pedagogů katedry sociální práce tehdejší Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity, které spojoval zájem o situaci znevýhodněných ostravských rodin.

Občanské sdružení vzniklo s cílem koncipovat takovou službu, která by umožnila lepší vyváženost mezi složkami kontroly a pomoci v péči o ohrožené rodiny a pomohla mobilizovat zdroje a potenciál rodin v jejich přirozeném prostředí. Nejde o alternativu výkonu výchovných opatření státu, ale o její doplnění a rozšíření, které zohledňuje a intenzivně pracuje s příčinami situace v rodině a posiluje kompetence a zodpovědnost jejích členů. Od roku 2007 je Sdružení sociálních asistentů poskytovatelem registrované sociální služby a držitelem pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí.

Občanské sdružení se zabývá možnostmi terénní sociální práce, jak na úrovni její realizace s cílovou skupinou znevýhodněných rodin, tak v oblasti metodiky, vzdělávání a koncepční činnosti. Realizace terénní služby se odvíjí od kontinuálního projektu Sociální asistence pro znevýhodněné rodiny s dětmi, který je hlavní aktivitou sdružení. Jeho posláním je poskytovat služby znevýhodněným rodinám s dítětem či s dětmi v nepříznivých, případně krizových sociálních situacích, zejména je-li nebezpečí, že by tyto podmínky mohly vyústit v ohrožení vývoje dítěte a integrity rodiny. Ve spolupráci s uživateli služby usiluje o zachování společného soužití členů těchto rodin a zdravého vývoje dětí v podmínkách funkční rodiny.  Pilířem tohoto projektu je poskytování sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

www.mpsv.cz
www.esfcr.cz

sponzoři
komu pomáháme zájmci o službu pojdte do skolky stanovy spolupracujeme ke stažení kontakty