sdružení sociálních asistentů Ostrava

 

 

 

 



 









Dohody o výkonu pěstounské péče

Cílovou skupinou jsou osoby pečující a osoby v evidenci, tj. pěstouni i pěstouni na přechodnou dobu, poručníci a děti svěřené do náhradní rodinné péče. Našim posláním v oblasti náhradní rodinné péče je zajistit dětem, jež nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, život v náhradním rodinném prostředí, a to prostřednictvím doprovázení a podpory jejich pěstounů. Cílem je utváření podmínek pro harmonický vývoj dětí v náhradní rodinné péči.

Mezi poskytované služby patří výchovná a poradenská péče zaměřena na celou rodinu, doprovázení a podpora náhradní rodiny včetně sledování naplňování dohody („dohled nad výkonem pěstounské péče“), pomoc při zajištění osobní péče o dítě, zvyšování znalostí a dovedností, tj. vzdělávání pěstounů a osob v evidenci a kontakt dětí v pěstounské péči s rodiči, vč. služby asistovaného kontaktu.

Naše Centra mají v současné době volná místa pro uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče. Pro bližší informace nás kontaktujte.

 

Centra náhradní rodinné péče – kontaktní místa:


Moravskoslezský kraj: FRÝDEK – MÍSTEK, Příborská 1585 (zastávka Příborská)
Koordinátor pracoviště: Mgr. Zdeňka Kučná, tel: 703 167 500
Propagační materiál pracoviště ve Frýdku-Místku je ke stažení ZDE.

Olomoucký kraj: JESENÍK, náměstí Svobody 827/11 (zastávka Jeseník autobus. nádr.)
Koordinátor pracoviště: Veronika Čechová, tel: 733 607 545

Provázení je poskytováno v čase, který si klient dojedná se svými klíčovým sociálním pracovníkem v rozmezí 8 až 18 hodiny zpravidla v pracovní dny. Na pracovištích není zajištěna stálá služba, pracovníci jsou v terénu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE K UZAVŘENÍ DOHODY O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE jsou ke stažení ZDE stejně jako přehled našich PRAVIDEL A POSTUPŮ ZDE


komu pomáháme zájmci o službu pojdte do skolky stanovy spolupracujeme ke stažení kontakty