sdružení sociálních asistentů Ostrava

 

 Sdružení sociálních asistentů v roce 2016 fúzovalo se společností Apropo.cz, z.s.

Obě organizace se rozhodly sloučit za účelem optimalizace poskytovaných služeb, administrativního a organizačního zjednodušení a zvýšení efektivity vlastních aktivit. Souběžnou existenci obou Spolků ve městě Ostrava neshledaly jako hospodárnou, a proto přistoupily k fúzi sloučením. Sdružení sociálních asistentů, z.s. je nástupnickou právnickou osobou. Po fúzi sloučením na ni přešlo jmění zanikající právnické osoby Apropo.cz, z. s., IČO 02423952, dříve sídlem Zahradní 2444/7, 702 00 Ostrava 1.
Sdružení sociálních asistentů, z.s. bude pod stejným IČ i nadále poskytovat sociálně aktivizační službu pro rodiny s dětmi, nově registrovalo odborné sociální poradenství, které Apropo.cz, z.s. převzalo na základě memoranda od Fondu ohrožených dětí. Mediační centrum bude provozováno v rámci odborného sociálního poradenství v nezměněné podobě. Dále na základě memoranda převzalo sociálně aktivizační službu ve městě Opava, provozovanou dříve Fondem ohrožených dětí.

Graf fúze

 

sociálně-kativizační služby pro rodiny s dětmi komu pomáháme zájmci o službu stanovy spolupracujeme ke stažení kontakty
sponzoři