sdružení sociálních asistentů Ostrava

skupinové aktivity s dětmikontaktyadresy

 
Kontakty:

Sdružení sociálních asistentů mění název na Spolu pro rodinu, z.s.

SDRUŽENÍ SOCIÁLNÍCH ASISTENTŮ, z.s.

Sídlo: Smetanovo náměstí 7/1180, Ostrava  
kontaktní e-mail pro všechny služby: dana@socialniasistence.cz
IČ: 26642638
bankovní spojení: 250874122/0300
datová schránka: 4v4ai4i 

Statutární orgán spolku:
Mgr. et Mgr. DITA TENGLEROVÁ, předsedkyně Sdružení sociálních asistentů, Žerotínova 1, 702 00 Moravská Ostrava, dita.tenglerova@gmail.com

Ekonomický ředitel:
Mgr. et Mgr. Dita Tenglerová, 739 341 315; dita.tenglerova@gmail.com

Odborný ředitel (metodik):
Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D. dana@socialniasistence.cz

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI OSTRAVA

Koordinátorka služby:
Mgr. Dominika Najvert, tel. 724 794 102; socialni.asistence@centrum.cz

Sociální pracovníci:
Mgr. David Pyszko, tel. 737 208 543; pyszko.ssa@seznam.cz
Nikola Stadtherrová, DiS., tel. 737 208 544; stadtherrova.ssa@seznam.cz
Mgr. Monika Šnajdárková, tel. 739 340 210, snajdarkova.ssa@seznam.cz
Bc. Bára Delmarová, tel. 608 637 236; delmarova.ssa@seznam.cz
Monika Marančáková, DiS., tel. 703 167 497; marancakovam.ssa@seznam.cz

 

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ SLUŽBA PRO RODINY S DĚTMI OPAVA

Koordinátorka služby:
Mgr. Eva Dobrušová; tel. 737 208 545; dobrusova.ssa@seznam.cz

Sociální pracovnice:
Bc. Andrea Demlová, tel. 703 167 496; demlova.ssa@seznam.cz
Kateřina Mužíková, DiS., tel. 776 558 982; muzikova.ssa@seznam.cz
Mgr. et Bc. Anna Rotreklová, tel. 739 450 439; rotreklova.ssa@seznam.cz

 

PORADENSKÉ A MEDIAČNÍ CENTRUM (ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ)

Koordinátorka služby:
Bc. Sabina Nováková, DiS., tel. 737 208 548; sabin.novakova@gmail.com

Sociální pracovnice:
Mgr. Petra Chudá, tel.: 737 671 388, sociální práce a kontakt s mediátory
Simona Hrubá, DiS, sociální práce a kontakt s poradenskými pracovníky (psychologové, právník) e-mail pracoviště: cnrp@cnrp.cz

ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ POMOC (TERÉNNÍ PROGRAMY)

Vedoucí služby:
Mgr. Lenka Michálková, tel. 703 167 504,

Sociální pracovnice:
Mgr. Hana Škrovová, tel. 605 064 400; skrovova.ssa@seznam.cz
Mgr. Lucie Netoličková, tel. 703167499; netolickova.ssa@seznam.cz
Bc. Jaroslava Židková, tel. 703 167 498; zidkova.ssa@seznam.cz

 

PROGRAM PODPORA RODIN V AGENDĚ SPOD

Vedoucí projektu:
Mgr. Dominika Najvert, tel. 724 794 102; socialni.asistence@centrum.cz

Sociální pracovníci:
Mgr. David Pyszko, tel. 737 208 543; pyszko.ssa@seznam.cz
Mgr. Denisa Smitková, tel. 739 340 212; smitkova.ssa@seznam.cz

 

ASISTOVANÉ KONTAKTY

Koordinátor projektu:
Bc. Sabina Nováková, DiS., tel. 737 208 548; sabin.novakova@gmail.com

Sociální pracovnice:
Mgr. Jitka Podešvová, tel. 737 208 547; podesvova.ssa@seznam.cz
Mgr. Denisa Smitková, tel. 739 340 212; smitkova.ssa@seznam.cz
Nikola Stadtherrová, DiS., tel. 737 208 544; stadtherrova.ssa@seznam.cz

 

DOHODY O VÝKONU PĚSTOUNSKÉ PÉČE

JESENÍK

Sociální pracovnice – koordinátorka:
Mgr. Veronika Čechová, tel. 733 607 545, blazkova.ssa@seznam.cz

Sociální pracovnice:
Mgr. Jitka Zdražilová, tel. 733 607 550

FRÝDEK - MÍSTEK

Koordinátorka a sociální pracovnice:
Mgr. Zdeňka Kučná, tel. 703 167 500, kucna.pms@gmail.com

Sociální pracovnice:
Mgr. Kateřina Gagolová, tel. 703 167 501

 

PROGRAMY PRO RODINY S DĚTMI V OSTRAVĚ

Skupiny pro rodiče v partnerském konfliktu
Mgr. Denisa Smitková, tel. 739 340 212; smitkova.ssa@seznam.cz

Edukační a motivační program pro mladé dospělé
Mgr. Zdeňka Kučná, tel. 703 167 500, kucna.pms@gmail.com

Kontakt pro podávání stížností:
Mgr. Dana Nedělníková, Ph.D., dana@socialniasistence.cz, Smetanovo náměstí 7/1180, 702 00 Ostrava


komu pomáháme zájmci o službu stanovy spolupracujeme ke stažení kontakty