sdružení sociálních asistentů OstravaPodpora rodin v agendě sociálně-právní ochrany dětí

Projekt je realizován v rámci pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a zaměřuje se na podporu rodiny směřující k potřebám ohrožených dětí v souladu s naplňováním individuálního plánu jejich ochrany. Je určen pro klienty ostravských OSPOD a zaměřuje se na ochranu práv dítěte a schopnosti rodičů tato práva zabezpečit, a to v situacích, kdy definice problému (ohrožení dítěte) přichází zvenčí, obvykle z posouzení OSPOD. Je vhodný tam, kde je z počátku spíše nižší motivace ke spolupráci, nebo je řešení opakovaně hledáno v pro klienty méně náročných, ale neefektivních strategiích.

Jednotlivé činnosti směřují k naplnění cílů formulovaných klientem, OSPOD a Sdružením sociálních asistentů v tzv. trojstranném kontraktu. Intervence se v rámci tohoto programu mohou pohybovat v rozsahu stanoveném § 11 a – b zákona č. 401/2012 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, tj. pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě, a poradenství při výchově a vzdělávání dítěte. Součástí aktivit programu je i vysvětlování, přesvědčování, účast na posouzení situace rodiny. Realizace programu umožňuje otevřeným, nemanipulujícím způsobem rozlišit "zadavatele", vyhnout se pseudodobrovolným klientům, kteří jinak využívají sociálních služeb pouze pod tlakem OSPOD, pomoci rodinám sledovat cíle vedoucí k ochraně jejich dětí přesto, že situaci vnímají jinak a poskytnout jim k tomu podporu. Program se také snaží reagovat na novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která OSPOD umožňuje odbornou poradenskou pomoc klientům uložit.

Orgány sociálně-právní ochrany dětí mohou zapojení svých klientů do programu konzultovat na těchto kontaktech.

Projekt je financován z rozpočtu Statutárního města Ostrava, z rozpočtu Moravskoslezského kraje a ze státního rozpočtu prostřednictvím dotačního programu Ministerstva práce a sociálních věci Rodina.

Asistované kontakty rodičů s dětmi

Styk (dále„kontakt“) s dítětem je specifická situace určité časové délky, kterou má rodič určenou jako čas s dítětem, a děje se tak na základě soudního rozhodnutí nebo dohody mezi rodiči. Kontakt rodiče s dítětem je primárně záležitostí dohody rodičů, na rozdíl od úpravy rodičovské odpovědnosti. Soud kontakt rodičů s dětmi upraví, vyžaduje-li to zájem na jeho výchově a poměry v rodině.

Asistence u kontaktu je jistou podmínkou a současně omezením oprávněného rodiče vyplývající z dohody rodičů či soudního rozhodnutí. Asistence spočívá v přítomnosti sociálního pracovníka (psychologa) u průběhu kontaktu rodiče (asistovaný kontakt) s dítětem nebo při předání dítěte od jednoho rodiče k druhému (asistované předání).

Asistované kontakty vycházejí ze 2 základních předpokladů:
1) děti nejlépe prospívají, pokud mají spolehlivé a trvalé vztahy s oběma rodiči,
2) fyzické a emocionální bezpečí dětí musí být zajištěno za každých okolností.

Asistence je vhodná, pokud:

- Existují rizika spojená s podezřením z domácího násilí, týrání či zneužívání dítěte, případně užívání návykových látek.
- Existují pochybnosti ohledně úrovně rodičovských schopností nebo duševního zdraví rodiče.
- Existuje hrozba únosu dítěte.
- Existuje obava, že jeden z rodičů programuje (manipuluje) dítě proti druhému rodiči.
- Když předávání dítěte probíhá formou, která je pro dítě zatěžující a ohrožuje jeho zdravý vývoj.

Cílem asistencí je umožnit dítěti co možná nejpřirozenější, klidný a nezatěžující způsob:

- Přechodu od jednoho rodiče k druhému.
- Kontaktu s jedním z rodičů nebo příbuznými.

Asistence jsou poskytovány rodinám s dětmi s trvalým bydlištěm na území města Ostravy včetně širš. správního obvodu.

Kapacita služby je 10-15 rodin za rok.

Veškerá ujednání o podmínkách, pravidlech a náležitostech asistencí jsou součástí Dohody o realizaci asistovaného kontaktu, která je uzavírána s každým s rodičů, a to obvykle před zahájením realizace samotných asistencí a v rámci k tomu určené osobní schůzky mezi pracovníkem a rodičem. V rámci této úvodní schůzky se také asistent seznamuje s dítětem.

Zájemci o asistence mohou kontaktovat koordinátora projektu na tel. 737 208 548.

Projekt je financován z rozpočtu Statutárního města Ostrava a z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Asistované kontakty mohou být doplněny účastí rodičů na vzdělávacích a podpůrných skupinách, které organizace také zajišťuje.

sociálně-kativizační služby pro rodiny s dětmi komu pomáháme zájmci o službu stanovy spolupracujeme ke stažení kontakty
sponzoři