sdružení sociálních asistentů Ostrava

Ukončené projekty

Společný start: realizace 1.8.2016 - 17.6.2017

Cílem projektu Společný start bylo zvýšení šancí na školní úspěch u dětí, které nenavštěvovaly mateřskou školu, jsou ze znevýhodněného prostředí a potřebují získat vstupní dovednosti a znalosti, aby úspěšně zvládly základní školu. V rámci projektu jsme pracovali s dětmi formou nácviku důležitých dovedností a základních znalostí v oblastech nutných pro úspěšné zvládnutí základní školy. Formou doučování a školní přípravy dětí v předmětech, které dětem činí potíže a ve kterých zaostávají, jsme se podíleli na zlepšení školního prospěchu a dosažení úspěchu dětí. Děti z těchto rodin nemají většinou finanční prostředky na zajištění školních potřeb do první třídy a často už tato prvotní materiální zábrana způsobuje jejich vyloučení z kolektivu žáků a znesnadňuje zapojení do výuky i procesu přípravy do školy. V rámci projektu Společný start byly proto dětem také zakoupeny pomůcky a základní školní potřeby do první třídy, aby se alespoň částečně vyrovnaly podmínky v oblasti materiálního vybavení žáků a zvýšila šance na začlenění těchto dětí do kolektivu na základní škole.
Realizováno s podporou Nadace ČEZ ve výši 50 0000,- Kč .

Pojďte do školky!

Pojďte do školky! je projekt, jehož nositelem je Člověk v tísni, o.p.s. Realizuje jej ve spolupráci s 8 partnery: Sdružení sociálních asistentů, Tady a teď, o.p.s., Salinger, o.s. Diakonie ČCE – středisko Vsetín, IQ Roma servis, Cheiron T, o.p.s., Diecézní Charita Brno – pobočka v Jihlavě a Amalthea, o.s.

Projekt se zaměřuje na rozšíření sítě vzdělávacích zařízení pro sociálně znevýhodněné děti předškolního věku, které zpravidla nenavštěvují běžné MŠ a při vstupu na základní školu čelí řadě obtíží. Projekt se v místech své realizace zaměřuje na systematizaci včasné péče v oblasti vzdělávání o děti, které vzdělávacím systémem často propadávají. Pedagogům mateřských škol a pedagogům prvního stupně základních škol, pracovníkům NNO, pracovníkům místní samosprávy a dalším relevantním osobám nabízí vzdělávací kurzy, díky kterým získají informace a dovednosti v nových metodách práce se znevýhodněnými dětmi a hlubší porozumění tématu. Budou tak schopni lépe pracovat s dětmi a spolupracovat s jejich rodiči.

Klíčové aktivity projektu jsou:

  1. Vzdělávání pedagogických pracovníků (MŠ, 1. stupeň ZŠ), pracovníků PPP, úředníků samospráv, pracovníků relevantních NNO
  2. Podpora úzké spolupráce škol s poskytovateli sociálně aktivizačních služeb i dalších relevantních institucí a organizací, které mají vliv na integraci dětí do hlavního vzdělávacího proudu
  3. Provozování nízkoprahových předškolních klubů
  4. Závěrečná konference a workshop pro pedagogy

 

Aktuální nabídka seminářů:

27. 04. – 28. 04. 2015

„Chceme si rozumět, nejen spolu mluvit“ - Rodiče spojenci mateřské školy – respektující komunikace s rodiči. Přihláška Harmonogram kurzu

Všechny nabízené semináře jsou pro účastníky zdarma, včetně občerstvení. Semináře jsou akreditované MŠMT.

V rámci projektu je vydáván 4x ročně časopis ZVONÍ.

V elektronické podobě si jej můžete objednat na martin.kovalcik@clovekvtisni.cz nebo stáhnout zde:

1 číslo časopis Zvoní
2 číslo časopis Zvoní
3 číslo časopis Zvoní

4 číslo časopis Zvoní

Projekt je realizován v rámci operačního programu CZ.1.07, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa: 7.1, Počáteční vzdělávání.

Období realizace: 1. 7. 2013 – 30. 6. 2015

komu pomáháme zájmci o službu pojdte do skolky stanovy spolupracujeme ke stažení kontakty