sdružení sociálních asistentů Ostrava

skupinové aktivity s dětmiskupinaskupina 2Sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Služba je určena pro rodiny s nezletilými dětmi/dítětem, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci, která zhoršuje podmínky pro vývoj a výchovu dětí (chudoba, zadlužení, diskriminace, nedostatek podnětů a výchovné problémy s dětmi, osamělost rodiče atd.), ale přejí si ji změnit. V rámci služby jsou poskytovány:

I. výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
jedná se zejména o činnosti s dětmi i dospělými, zaměřené na zvýšení jejich informovanosti, dovedností, na podporu všestranného rozvoje dětí, o výchovné poradenství, podporu rodičů při zajištění chodu domácnosti a při péči o dítě, činnosti k zajištění volnočasových aktivit, k zajištění podmínek pro vzdělávání dětí (školní připravenost, režim, zajištění doučování);

II. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
jedná se zejména o podporu vazeb rodiny se širším sociálním prostředím – s příbuznými, společenské a komunitní (místní) události, navázání na vrstevnické a svépomocné aktivity, podporu účasti na kulturních a jiných zájmových akcích (vyhledání, doprovody, apod.);

III. sociálně terapeutické činnosti
jedná se o činnosti s dětmi i dospělými zaměřené na rozvoj osobnosti, porozumění sobě samému a situaci, ve které klienti jsou, o sdílení a emocionální podporu, aktivity zaměřené na podporu sourozeneckých a vztahů mezi rodiči a dětmi, podpora při zpřehlednění a porozumění životním událostem, způsobům řešení a rizikům;

IV. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
jedná se zejména o mapování situace v rodině vedoucí ke konkretizaci spolupráce, poradenství, doprovody, kontakty s institucemi a tvorba dokumentů spojených s vyřizováním záležitostí souvisejících s bydlením, prací, finančním zabezpečením rodiny (dluhy, výživné), vyřizování osobních dokladů, upevňování kontaktu s rodinou zejm. ve smyslu aktivit vedoucích k návratu dítěte do domácnosti z péče jiných osob/institucí, asistence při jednáních v oblasti ohrožení práv klientů (např. jednání s pronajímateli, zdrav. zařízeními), zprostředkování právní pomoci a další.

Služba je poskytována zdarma znevýhodněným rodinám s dětmi ve městech:
OSTRAVA: Smetanovo nám. č. 7/1180 (zastávka MHD Výstaviště), tel. 724 794 102. Služba je poskytována v čase, který si klient dojedná se svým sociálním pracovníkem v rozmezí 8 a 18 hodiny v pracovní dny. Na pracovišti není zajištěna stálá služba, pracovníci jsou v terénu.
OPAVA: Zacpalova 379/27, Opava – Předměstí (zastávka MHD U soudu), tel. 776 558 982. Služba je poskytována v čase, který si klient dojedná se svým sociálním pracovníkem v rozmezí 8 a 16.30 hodiny v pracovní dny. Na pracovišti není zajištěna stálá služba, pracovníci jsou v terénu.

Základní informace o sociální službě jsou ke stažení zde.

sociálně-kativizační služby pro rodiny s dětmi komu pomáháme zájmci o službu stanovy spolupracujeme ke stažení kontakty
sponzoři